Sebastian Sobowiec - Galeria - Kategoria: zjawiska - Obraz: Jar z antropogenicznymi elementami parowu_1