Sebastian Sobowiec - Galeria - Kategoria: zwierzęta - Obraz: wróble na kwiatach_1