Sebastian Sobowiec - Czaspopismo Dolina nr 4 - spowiedź sandomierska - wierszowane, wulgarne prześmiewki